PROSOUND CONFERENCE SYSTEMS - Iznajmljivanje i prodaja audio i video opreme, opreme za simultano prevodjenje

Važno je da razumete to što čujete ili čitate i da sagovornik u potpunosti razume vas. Dozvolite nam da vas „dovedemo“ do željene tačke razumevanja. Ne dajte da jezik bude prepreka – neka bude spona u komunikaciji, bilo poslovnoj ili privatnoj, put kojim ćete jednostavno i jasno preneti svoju ideju, razumeti i ostvariti svoj cilj. Prepustite se lingvistima, stručnjacima za jezik i komunikacije, prevodiocima sa dugogodišnjim iskustvom.

Usmeno prevođenje

Planirate sastanak, seminar, press konferenciju ili odlazak u inostranstvo i potreban vam je prevodilac? Tu smo da vam pomognemo da napravite najbolji izbor. Većina naših prevodilaca ima preko 10 godina radnog iskustva u zemlji i u inostranstvu. Upoznati su sa terminologijom, savršeno vladaju jezikom na koji (sa kog) prevode i umeju da se prilagode govorniku. Imamo stručne saradnike iz oblasti prava (sa iskustvom u Hagu, Strazburu, Briselu), medicine (prevodili smo mnoge međunarodne skupove i uskospecijalizovane kongrese), ekonomije, bankarstva, automobilske industrije, ekologije, psihologije, alternativne medicine i budizma.

Simultano prevođenje

Najbolji izbor za skupove na kojima je vreme važan faktor i želite da slušaoci putem prijemnika (slušalica) prate prevod govornika kao da ga i sami razumeju. Prevodilac govori istovremeno i moguć je rad sa više jezika. Prevodioci sede u zvučno izolovanoj kabini, rade u paru i smenjuju se na pola sata.

Konsekutivno prevođenje

Idealan za manje skupove, radne grupe i sastanke na kojima prevodilac sedi neposredno pored govornika i po završenim celinama prevodi izlaganje govornika na traženi jezik. Naši konsekutivni prevodioci su elokventni, javni nastupi im nisu strani, prilagođavaju se dužini izlaganja i beleže tekst kako bi bez greške preneli ono što je rečeno.

Prevod šapatom, tkz. chuchotage

je posebna tehnika prevođenja kojom prevodilac bez opreme za simultani prevod slušaocima (ne više od 2-3 osobe koje sede u istom delu sale) tiho ali razgovetno prenosi sve što čuje. Ovakav oblik prevođenja obično ne traje više od 2-3 sata.

Ostale posebne usluge: prevođenje telefonskih razgovora – ponekad niste sigurni da ćete u potpunosti razumeti sagovornika stranca sa kojim planirate da obavite telefonski razgovor. Stojimo vam na raspolaganju i za ovu vrstu prevoda, koja je između konsekutivnog i prevoda šapatom. Isto važi za prevod skype razgovora, streamline prenosa, itd. Recite nam šta vam je potrebno, ponudićemo vam najbolje rešenje.

Pismeni prevod

U mogućnosti smo da prevedemo tekst, korporativni film, staro pismo ili stručnu literaturu na sve jezike sveta i sa svih jezika sveta.. Javite nam se za besplatnu procenu. Naši prevodioci su iskusni, profesionalni i često specijalizovani za određenu oblast. Klijentima koji imaju sopstvenu, specifičnu terminologiju izlazimo u susret koristeći instrukcije koje nam daju. U cenu prevoda je uračunata i usluga lekture koju radi izvorni govornik kako bi proverio da li je prevod u duhu jezika na koji se prevodi, čime vam garantujemo prevod najvišeg kvaliteta.

Prevod sa overom sudskog tumača

Ponekad je potrebno da dobijete zvaničan prevod nekog dokumenta. Svojim pečatom sudski prevodilac garantuje istovetnost prevoda sa originalom. Dobijate dva primerka prevoda koji je posebnom vrpcom (jemstvenikom) spojen sa originalom ili kopijom. Po potrebi, možemo vam obezbediti i pratnju sudskog prevodioca u sudu, opštini ili kod matičara itd.

Pojednostavljenom procedurom prijema dokumenata štedimo vaše vreme – što je često presudan faktor u poslovanju.

Na zahtev klijenta naši prevodioci mogu da rade prevode i u posebnim programima (Trados ili Wordfast) online.